WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE GEOLOGA

Zajmujemy się szeroko pojętymi usługami geologicznymi i geotechnicznymi, począwszy od wierceń pod inwestycję budowlane jak i badania gruntu pod budowę domków jednorodzinnych, po badania pod sieci kanalizacyjne czy przydomowe oczyszczalnie ścieków.  Posiadamy odpowiednie doświadczenie oraz wiedzę, przez co w połączeniu z pasją do wykonywanego zawodu sprostamy najbardziej wygórowanym wymaganiom. Dostosowujemy się do potrzeb klienta oraz doradzamy w wyborze optymalnego rozwiązania.

Zlecenia realizujemy w przystępnych cenach oraz w krótkich terminach dogodnych dla klienta.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz do kontaktu!

W zakresie badań geologicznych i geotechnicznych wykonujemy m.in:

 • wiercenia geologiczne mechaniczne (do 25m gł) oraz ręczne
 • sondowania geologiczne statyczne (CPT, CPTu) oraz dynamiczne (DPL, DPM, DPH)
 • badania zagęszczenia gruntu (płyta dynamiczna, sonda SD-10)
 • badania geofizyczne oraz sejsmiczne
 • badania nośności podłoża oraz modułów odkształcenia (VSS, EV1, EV2)
 • wszelkiego rodzaju dokumentacje geologiczne (opinia geotechniczna, dokumentacja badań podłoża gruntowego, projekt robót geologicznych, dokumentacja geologiczno inżynierska, projekt geotechniczny)
 • analizy laboratoryjne cech fizyko-mechanicznych
 • akredytowane analizy chemiczne gruntu i wody

DOMKI JEDNORODZINNE

Wykonujemy badania gruntu pod budowę domków jednorodzinnych. Takie badania są niezbędne przed rozpoczęciem budowy domu, gdyż dają wiedzę o glebie na jakiej będzie stał nowobudowany dom oraz pozwalają uniknąć problemów z pękaniem ścian, osiadaniem czy wilgotnością budynku.

Oferujemy także badania rozpoznawcze działki przez kupnem, celem sprawdzenia czy nadaje się ona pod zabudowę.

Ponadto przeprowadzamy badania pod przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Badania gruntu wykonuje się w celu:

 • określenia warunków wodno-gruntowych podłoża pod inwestycję
 • określenia parametrów gruntów są konieczne do odpowiedniego zaprojektowania fundamentów budynku i ich izolacji przeciwwilgociowej
 • badania gruntu pozwalają określić możliwość podpiwniczenia budynku
 • dostosowania go do warunków geologicznych na danej działce,
 • uniknięcia pękania ścian, zalewania piwnic czy wilgoci na ścianach.

Ceny naszych badań są konkurencyjne, ustalamy je indywidualnie z klientem w zależności od wielkości i rodzaju wykonywanych prac.

OBSŁUGA BUDOWY

Oferujemy prowadzenie kompleksowego nadzoru geotechnicznego nad wykonywanymi pracami ziemnymi i fundamentowymi na każdym etapie budowy. Każdą wizytę dokumentujemy raportem oraz wpisem do dziennika budowy. Prowadzone roboty kierowane są przez uprawnionego geologa, który posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie w tego typu zleceniach.

W ramach nadzorów zapewniamy:

 • odbiory dna wykopów oraz potwierdzenia zgodności gruntów z założeniami projektowymi
 • kontrola zagęszczenia gruntów oraz zasypek
 • badania nośności gruntów (VSS, płyta dynamiczna) oraz moduły odkształceń (EV1, EV2)
 • pobór prób gruntu do badań laboratoryjnych
 • określenie przydatności gruntów do wbudowania w nasypy oraz zasypki
 • wpisy do dziennika budowy oraz raporty odbiorowe
 • konsultacje oraz doradztwo

HYDROGEOLOGIA

Nasz firma geologiczna specjalizuje się także hydrogeologii, która jest dziedziną zajmującą się badaniami wody gruntowej. W ramach tych badań oferujemy Państwu określenia poziomów wód gruntowych oraz ich analizę pod kątem agresywności względem betonu i stali oraz analizę chemiczną wody wraz z akredytowanymi poborami. 

Wśród naszych usług znajdą Państwo m.in.:

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

 • wiercenie studni,
 • projekty prac geologicznych,
 • dokumentacje hydrogeologiczne,
 • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych.

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

 • projektowanie,
 • wykonanie otworów piezometrycznych,
 • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej.

POMPY CIEPŁA

 • projekty prac geologicznych,
 • wykonanie dolnego źródła ciepła,
 • dokumentacja powykonawcza.

 

KONTAKT

Telefon: 605 555 749

Adres e-mail: geolog.lodz@gmail.com

Ochrona środowiska: interra-ekologia.pl